Informácie o centre Informácie o centre

Vznik Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. (CEMEA) bol podnietený predloženým projektom Building-up Centre of Excellence for advanced materials application, CEMEA No. 664337 v rámci programu H2020 WIDESPREAD-1-2014-Teaming, ktorý získal Seal of excellence a odporúčanie pre národné financovanie.
Centrum bolo na základe uznesenia Predsedníctva SAV založené dňa 1.6. 2017. Predmetom činnosti Centra je výskum v oblasti materiálového výskumu a nových technológií so zameraním na modifikáciu povrchov a rozhraní v oblasti pokročilých (nano)materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny.

Výskumné aktivity zahŕňajú:

  • Tenké vrstvy a vlastnosti povrchov,
  • Funkčné polymérne povrchy,
  • Špeciálne ľahké konštrukčné materiály a kompozity,
  • Pokročilé keramické materiály,
  • Anorganické a organické nanoštruktúry pre elektroniku a senzoriku,
  • Pokročilé materiály pre biomedicínu a biotechnológie.