Organizačná štruktúra

Riaditeľ ústavu

 • Doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.,

Zástupca riaditeľa, výskumný riaditeľ

 • Ing. Karol Fröhlich, DrSc.,

Kľúčoví výskumníci

 • RNDr. Peter Šiffalovič, PhD.,
 • Ing. Milan Ťapajna, PhD.,
 • Ing. Martin Balog, PhD.,
 • Doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.,
 • Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.,
 • MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.,

Vedecká rada

Predseda: RNDr. Peter Šiffalovič, PhD.,

 • Ing. Milan Ťapajna, PhD.,
 • Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
 • Ing. Martin Balog, PhD.,
 • Ing. Peter Tatarko, PhD.,
 • Mgr. Eliška Švastová, PhD.,

Externí členovia:

Medzinárodná poradná rada

 • prof. Ralf Riedl
  Department of Materials and Geosciences, Technische Universität Darmstadt, Germany
 • prof. Alexander Michaelis
  Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Germany
 • prof. Dalibor Vojtěch
  University of Chemistry and Technology, Prague, Czech republic
 • prof. Dr. Frank Schreiber
  University of Tübingen Faculty of Physics, Tübingen, Germany

Správna rada

Predseda: Doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.,

 • Ing. Karol Fröhlich, DrSc.,
 • MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.,
 • Ing. Lenka Kabátová
 • Mgr. Peter Boháč, PhD.,

Dozorná rada

Predseda: Dr. Ing. František Simančík

 • Ing. Ľuboš Bača PhD.,
 • Ing. Romana Jurkiewiczová

 

Zástupca v Sneme SAV: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.,

Vedecký tajomník: Mgr. Peter Boháč, PhD.,