Priemyselná rada

Priemyselná rada Centra pre využitie pokročilých materiálov v.v.i. SAV (CEMEA SAV)

Pre efektívnu spoluprácu s priemyslom CEMEA SAV zriadila Priemyselnú radu.

Členovia

  • Patrik Križanský, predseda, Slovenská asociácia pre elektromobilitu,
  • Jakub Reiter, vedúci výskumu a vývoja, Inobat jsa,
  • Pavel Martauz, riaditeľ kvality a stratégie, Považská cementáreň a.s., Ladce.

 

Priemyselná rada CEMEA SAV sa schádza 2 x ročne. Členovia Priemyselnej rady sa vyjadrujú k výsledkom výskumu CEMEA SAV najmä s ohľadom na ich priemyselné využitie.