Projekty

Programy: Mobility

1.) Reakčné spájanie pokročilých keramických materiálov na báze SiC (Reaction bonding of advanced SiC-based ceramics)

Zodpovedný riešiteľ: Gianmarco Taveri
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2022
Evidenčné číslo projektu: SAV-AV ČR-21-04

Programy: VEGA

1.) Využitie fotochemicky indukovanej radikálovej polymerizácie s prenosom atómu pri cielenej modifikácii povrchov

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček
Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2022
Evidenčné číslo projektu: 2/0129/19


2.) Low energy synthesis of high performance NaSICON-like structured cathodes for rechargeable Sodium-Ion Batteries (SIBs).

Zodpovedný riešiteľ: Gianmarco Taveri
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0110/21


3.)
Príprava a štúdium poréznej a neporéznej hliníkovej anódy pre účely zvýšenia výkonu primárnej Al-vzduch batérie.

Zodpovedný riešiteľ: Erik Šimon
Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2025
Evidenčné číslo projektu: 2/0038/22

 

4.) Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégii inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumor-navádzajúcimi peptidmi

Zodpovedný riešiteľ: Annušová Adriana
Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2025
Evidenčné číslo projektu: 2/0117/22

 

5.) Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Zodpovedný riešiteľ: Šelc Michal
Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2025
Evidenčné číslo projektu: 2/0116/22

Programy: APVV

1.) Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy (Development of the bioactive silicon nitride by surface modification)

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Hnatko
Trvanie projektu: 1.7.2019 / 31.12.2022
Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0542

 

2.) Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka  (Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization)

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Mosnáček
Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0338

 

3.) Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov (Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries.)

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Sedláček
Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0461

 

4.) Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou  (Towards lithium based batteries with improved lifetime)

Zodpovedný riešiteľ: Peter Šiffalovič
Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0011

 

5.) Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX. (Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumorassociated carbonic anhydrase IX)

Zodpovedný riešiteľ: Peter Šiffalovič
Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0485
Čerpané financie: APVV: 7982 €

 

6.) Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu (Development of unique TiMg composite dental implant)

Zodpovedný riešiteľ: Eliška Švastová
Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0417

 

7.) Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov (Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites)

Zodpovedný riešiteľ: Milan Ťapajna
Trvanie projektu: 1.8.2018 / 30.6.2022
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0560

 

8.) Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich
Trvanie projektu: 7/2018 – 12/2021
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0169

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie

1.) Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV (Building a centre for advanced material application SAS)

Zodpovedný riešiteľ: Eva Majková
Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2023
Evidenčné číslo projektu: 313021T081