Oznámenie o prijatých opatreniach zo dňa 25.4.2022