Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CEMEA

POZVÁNKA

Pozývam všetkých členov Akademickej obce CEMEA SAV na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i., ktoré sa uskutoční v stredu 25. mája 2021 o 10:00 h v zasadacej miestnosti č. 101 na Elektrotechnickom ústave SAV.

Dr. Peter Šiffalovič, DrSc.
predseda VR CEMEA SAV