Kontakt

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v.v.i.  (CEMEA SAV, v.v.i.)
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 5807/9
845 11 Bratislava
Slovenská republika
tel.: 02/59410527
e-mail: secretary.cemea@savba.sk
IČO: 50976044
DIČ: 2120595257
IČ DPH: 2120595257